Vállalati tréningek, tanácsadás

Életmód tanácsadás

A támogató szakemberek, főként a pszichológus igénybevétele kultúránként változó. Magyarországon az utóbbi években egyre több „normális” életet élő ember veszi igénybe a pszichológiai tanácsadást, akik közül sokan sikeresek az életük legtöbb területén, de váratlanul olyan élethelyzetbe kerültek, amivel nem tudnak egyedül megbirkózni, vagy csak egyszerűen belátják, hogy egy pszichológus bevonása jelentősen lerövidíti a küzdelem folyamatát.

életmód tanácsadás
Életmód tanácsadás

A pszichológus igénybevétele lehetőséget ad a lelki problémák átbeszélésére, a feszültségoldásra, egyéni megküzdési módok megismerésére és fejlesztésére.

Ezeket a tényeket figyelembe véve, egy-egy vállalat munkatársai számára nyújtott Életmód tanácsadás során az a fő cél, hogy a pszichológus:

 • segítséget nyújtson a hozzá fordulóknak az esetlegesen felmerülő váratlan stresszhelyzet feldolgozásában, egyéni élethelyzetek kezelésében,
 • megismertesse az érdeklődőket különböző, hasznos módszerekkel, technikákkal, amelyek segíthetik Őket a vágyott állapot elérésében,
 • támogatást nyújtson az egyének reális önértékelésének, ill. önbizalmának megerősítésében, visszaállításában,
 • közreműködjön új, egyéni célok feltérképezésében és előmozdítsa az új célok eléréséhez szükséges lépéseket,
 • jelenlétével, majd folyamatos elérhetőségével lehetőséget biztosítson az érdeklődők számára, hogy barátságos és támogató légkörben, gyakorlott szakember segítségével keressék a megoldást felmerülő kérdéseikre.

Az egyéni tanácsadás időtartama:1 óra (kritikus helyzetben max. 1,5 óra)

Egyéni és team coaching

Abból az alapfeltevésből indulunk ki, hogy a szervezeti hierarchia csúcsán kiemelkedő teljesítményt nyújtó, tehetséges vezetők állnak, akik szakmai munkájukkal döntően meghatározzák a vállalat jövőjét, haladási irányát és eredményességét. Ahhoz, hogy az elvárásoknak maradéktalanul megfeleljenek, komoly felkészülésre, tudásuknak gyarapítására, folyamatos „edzésre” van szükségük. A coaching folyamat során a vezető szakmai problémáival foglalkozunk, ez az a „nyersanyag”, amiből dolgozunk, és a „végtermék” az új tudás, új szemléletmód, új értékrend - egyszóval NÓVUM formájában jelenik meg. A coaching folyamat bevonása a vállalati életbe felbecsülhetetlen értékek teremtésének lehetőségét kínálja.

vállalati tréningek, tanácsadás
Egyéni és team coaching
 • A munka megkezdése előtt szükség van egy ún. 0. ülés megtartására, ahol kiderül, hogy működik-e a „kémia”, a coach és coachee között és kialakul-e az a bizalmi légkör, ami a további együttműködésnek alapfeltétele. A 0. ülés díjtalan.
 • A coaching folyamat célja, hogy a coachee szakmai személyiségének, gondolkodásmódjának, viselkedésének, pozitív irányú megváltoztatása.
 • A folyamatban a szakmai életből hozott konkrét példákat és a hozzájuk kapcsolódó tapasztalatokat dolgozzuk fel, kiegészítve a coach által kínált legfrissebb menedzsment tudással (tudásfrissítés).
 • A coaching célkitűzéseitől függően a folyamat lehet előre meghatározott számú alkalomból álló üléssorozat vagy akár több hónapos folyamatos kísérés.
 • A coaching ülések időtartama: 60 vagy 90 perc
 • Az üléseket heti, 2 heti rendszerességgel javasolt megtartani.
 • A coaching helyszíne: a megbízó bármelyik tárgyalója vagy előre egyeztetett külső helyszín.

A team coaching módszer lényege:

 • A kijelölt vezetők csoportja (5-7 fő) egyidőben vesz részt a coaching üléseken, ahol a szakmai életből hozott konkrét példákat és a hozzájuk kapcsolódó tapasztalatokat dolgozzák fel.
 • A coach úgy irányítja a témakörök feltárását, hogy a vezetők saját maguk jussanak el a helyes megoldásokhoz.
 • A vezetők egymás problémáit megismerve, megértve kölcsönösen merítenek a tapasztalataikból, és ennek hatására könnyebben lesznek úrrá a saját problémáikon.
 • A team coaching teret ad a csoportban való gondolkozásnak, erősíti a tagok együttműködését és segíti a közös nyelv kialakulását. Az összeszokott vezetői team kedvező hatással van a szervezeti kultúra alakulására.
 • A team coaching hétről-hétre nyomon követi a vezetői készségek tudatossá válásának folyamatát, segíti az elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazását, és azok bevezetését a napi munkavégzésbe.
 • A team coaching biztosítja az új tudás tartós fennmaradását.

Készségfejlesztő tréningek, workshopok

A tréning során résztvevők az adott témát dolgozzák fel, saját tapasztalataik megosztása és a csoport interakciói segítségével, így közvetlen módon, tapasztalat illetve saját élmény útján épülnek be a viselkedésükbe az új ismeretek, minták. A tréner nem egyszerűen egy oktató, hanem a tanulási folyamatot katalizáló személy a tréningfolyamatban, ahol a résztvevők a főszereplők. A tréner az, aki megteremti és fenntartja a bizalmat, az érdeklődést, a nyílt légkört. Ugyanakkor irányítja is a folyamatokat, vezeti a közös munkát: lecsipegeti a vadhajtásokat, ha vannak.

vállalati tréningek, tanácsadás
Készségfejlesztő tréningek, workshopok

Tréning típusok:

 • Hatékony vezetés,
 • időgazdálkodás,
 • asszertív kommunikáció,
 • motiváció vezetőknek,
 • coaching szemléletű vezetés,
 • work-life balance (TED alapú),
 • ügyfélkezelés,
 • csapatépítés,
 • álláskeresési technikák,
 • interjútechnikák

Időtartam: 1-2 nap témától függően, külső helyszínen

Szervezetátvilágítás humán erőforrás oldalról

A szervezetátvilágítás célja, a vezetés figyelmét ráirányítani a szervezetben lévő kihasználatlan tartalékokra - tudás, tapasztalat és kompetencia területén. Feltárni azokat a gátló tényezőket, amelyek akadályozzák a munkatársak teljesítményének fokozását. Rávilágítani olyan összefüggésekre, amelyek látensen befolyásolják a vállalat eredményességét.

 • Menedzsment audit (felső- és középvezetők, valamint kulcsemberek számára). Az audit eszközei: strukturált interjú (személyenként 1-1,5 óra), igény szerinti tesztekkel (motiváció, önértékelés, vezetői készségek, stb)
 • Teljes körű humán audit a vállalat kijelölt részlegeinek minden munkatársa bevonásával. Az audit eszközei: strukturált interjú (személyenként 40 perc), 2 teszt.